Fyzikální terapie

PROCEDURY FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Fyzikální terapie je oblast rehabilitační medicíny, která využívá kompletní spektrum dozovaných fyzikálních energií za diagnosticko-terapeutickým účelem. Klíčová je její role v léčbě akutních poúrazových a pooperačních stavů, a to v období, kdy ještě pohybová léčba není možná. Zde působí fyzikální podněty příznivě na vstřebávání otoku, odstranění bolesti, uvolnění bolestivých svalových spasmů či naopak na posílení oslabených svalových skupin. Krom překlenutí akutní fáze hojení nachází fyzikální terapie své uplatnění také v léčbě chronických poruch pohybového aparátu, kde nezanedbatelnou měrou přispívá tlumením bolestí.