FYZIOMED - Centrum pohybové medicíny v Olomouci

 

F y z i o m e d


 centrum pohybové medicíny

 

ORDINACE:
Čajkovského 1348/18a
779 00 Olomouc
 
tel. 606 900 080
fyziomed@fyziomed.cz
 
Ordinační doba:
Pondělí - Pátek
dle telefonické domluvy
7:00-20:00
 
 
Fyzioterapeuti hromadna

 

Eliška Drábková

Mgr. Eliška Drábková - odborný garant

Nositelka zvláštní odborné způsobilosti k diagnostice a terapií funkčních poruch pohybového aparátu, technice PNF konceptu a dále k terapii vybraných druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Moljžíšové.

Specialista na fyzikální terapii, konzervativní terapii stresové inkontinence, prostředky kinezioterapie dle Kegelova konceptu a elektrostimulaci svalů pánevního dna.

Sabina Průchová

Mgr. Sabina Průchová

Specializuje se na konzervativní terapii stresové inkontinence, prostředky kinezioterapie dle Kegelova konceptu a elektrostimulaci svalů pánevního dna. Dále využívá prvky dle L. Mojžíšové a kinesiotaping.

Současně se zaměřuje na fyzikální terapii a léčbu periferních paréz.

Eva Večeřová

Mgr. Eva Večeřová

Zaměřuje se na léčbu bolesti pohybového aparátu a rehabilitaci poúrazových stavů, kde využívá především cvičení na základě vývojové kineziologie a kinesiotaping.

Věnuje se problematice fyzikální terapie a léčbě periferních paréz.


Hana Horvátová

Bc. Hana Horvátová

Specialista na bolesti pohybového aparátu, diagnostiku a terapii ramenního, kolenního a hlezenního kloubu, léčbu poúrazových stavů a kinesiotaping.

Externí spolupracovníci:

PhDr. David Smékal, Ph.D.